แจ้งสถานะ การจัดส่ง


เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

สถานะการชำระเงิน

สถานะการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง

ขนส่ง

EMS

ตรวจสอบพัสดุ

INV202200000446 20/09/2022 ยศพร ศรีเสริฐผล ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 20/09/2022 822570548925 ตรวจสอบพัสดุ
INV202200000447 26/09/2022 คุณมิ้น ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 28/09/2022 Transport DG Arts
INV202200000448 26/09/2022 จันจิรา จูฑะศร ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 27/09/2022 822583975953 ตรวจสอบพัสดุ
INV202200000449 28/09/2022 DIAM ASIA (THAILAND) CO., LTD. รอการชำระเงิน - - -
INV202200000450 30/09/2022 ดวงกมล ขนิษดา ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -

*สามารถตรวจสอบ สถานะ EMS ได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx