แจ้งสถานะ การจัดส่ง


เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

สถานะการชำระเงิน

สถานะการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง

ขนส่ง

EMS

ตรวจสอบพัสดุ

INV202400000840 04/04/2024 คุณประโภชฌ์ สภาวสุ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 09/04/2024 828602038891 ตรวจสอบพัสดุ
INV202400000841 04/04/2024 1 ยกเลิกแล้ว - - -
INV202400000842 04/04/2024 ชวรัตน์ พุทธชาติเสวี ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 09/04/2024 828598886135 ตรวจสอบพัสดุ
INV202400000843 07/04/2024 เวคิณ ศิริเลิศ ยกเลิกแล้ว - - -
INV202400000844 07/04/2024 นนทกร วชิรโกสีย์ รอการชำระเงิน - - -
INV202400000845 08/04/2024 คุณขจิต สุนทรากร ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 09/04/2024 828602398002 ตรวจสอบพัสดุ
INV202400000846 09/04/2024 ศุภลักษณ์ เกิดผล ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 11/04/2024 863528548702 ตรวจสอบพัสดุ
INV202400000847 09/04/2024 คุณณรงฤทธิ์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 11/04/2024 863540399886 ตรวจสอบพัสดุ
INV202400000848 09/04/2024 บจก.เก้าแต้ม เบลสซิ่ง ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 09/04/2024 Showroom 1
INV202400000849 10/04/2024 หจก.เก้าแต้ม เบลสซิ่ง ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 10/04/2024 Showroom 1
INV202400000850 10/04/2024 น.ส.รักชนก ษมาสิริ ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -
INV202400000851 10/04/2024 พันกร นาคพร ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 11/04/2024 863541323820 ตรวจสอบพัสดุ
INV202400000852 12/04/2024 นายปุณธวัช ผ่องแผ้ว รอการชำระเงิน - - -
INV202400000853 17/04/2024 NewzArts ยกเลิกแล้ว - - -
INV202400000854 17/04/2024 จีราพร แสนสุขไสย ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -
INV202400000855 17/04/2024 เช็คของจีราพร แสนสุขไสย WS1 ยกเลิกแล้ว - - -
INV202400000856 17/04/2024 NewzArts รอการชำระเงิน - - -

*สามารถตรวจสอบ สถานะ EMS ได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
massger