แจ้งสถานะ การจัดส่ง


เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

สถานะการชำระเงิน

สถานะการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง

ขนส่ง

EMS

ตรวจสอบพัสดุ

INV202200000591 13/03/2023 สุเมธ พงศ์ชินฤทธิ์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 16/03/2023 828034366460 ตรวจสอบพัสดุ
INV202200000592 13/03/2023 บริษัท เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -
INV202200000593 15/03/2023 คุณอังกูร ฉายากุล ยกเลิกแล้ว - - -
INV202200000594 17/03/2023 บริษัท เบสิกคิว จำกัด ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -
INV202200000595 20/03/2023 บริษัท ทูล บ๊อกซ์ โซน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -

*สามารถตรวจสอบ สถานะ EMS ได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
massger