Product Detail
กระดาษวาดภาพ 300G. (A2)

กระดาษวาดภาพ SEIKAI กระดาษวาดภาพคุณภาพดี
เนื้อกระกระดาษหนา ผิวกระดาษแปบหยาบสามารถรองรับน้ำได้ดี
เหมาะกับการวาดภาพสีน้ำขนาด 38.1 x 55.9 cm. 300 แกรม จำนวน 20 แผ่น

รหัสสินค้า : SE111004

ราคา 720 บาท


ย้อนกลับ 
PREVIOUS | NEXT