แจ้งสถานะ การจัดส่ง


เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

สถานะการชำระเงิน

สถานะการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง

ขนส่ง

EMS

ตรวจสอบพัสดุ

INV00001749 19/10/2020 Adam Fisher ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 21/10/2020 Transport DG Arts
INV00001750 19/10/2020 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 22/10/2020 Transport DG Arts
INV00001751 20/10/2020 VORALAK RIMCHALA ยกเลิกแล้ว - - -
INV00001752 20/10/2020 VORALAK. RIMCHALA ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 21/10/2020 Post Office ED355575461TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001753 22/10/2020 บริษัท วันโปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 22/10/2020 Showroom มารับเอง
INV00001754 22/10/2020 บริษัท พีรดาสไตล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -
INV00001755 22/10/2020 คุณสาลินี รัตนชัยสิทธิ์ ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -
INV00001756 24/10/2020 ชลธิชา ธีรธราธร รอการชำระเงิน - - -
INV00001757 26/10/2020 Christopher Davis ยกเลิกแล้ว - - -
INV00001758 26/10/2020 Sonam Dolkar ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 28/10/2020 Post Office ED355597246TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001759 28/10/2020 ณัฐรดา อาหะมัด รอการชำระเงิน - - -
INV00001760 28/10/2020 ศรัณย์ สุประภารพงษ์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 28/10/2020 Showroom Line man
INV00001761 28/10/2020 Christopher Davis ยกเลิกแล้ว - - -
INV00001762 28/10/2020 นพนิต โตบุญมี ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 29/10/2020 Post Office ED445202984TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001763 29/10/2020 ถนอมจิตร์ ฉัตรวิไลลักษณ์ ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -
INV00001764 30/10/2020 เสาวรส งามขำ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 30/10/2020 Showroom Line man
INV00001765 30/10/2020 Udom ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 30/10/2020 Showroom ซื้อหน้าร้าน

*สามารถตรวจสอบ สถานะ EMS ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx