แจ้งสถานะ การจัดส่ง


เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

สถานะการชำระเงิน

สถานะการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง

EMS

INV00000761 08/10/2018 เพชรชพู ปินใจ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 10/10/2018 EV217165401TH
INV00000762 09/10/2018 นาย ปราโมทย์ โล่ห์สุวรรณ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 10/10/2018 EV217165429TH
INV00000763 10/10/2018 วิฑูร แซ่นึ่ง ยกเลิกแล้ว - - -
INV00000764 12/10/2018 สุรทิน สิทธิโชคศิริ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 16/10/2018 EV759678445TH
INV00000765 13/10/2018 ชุติณัฐษมนต์ กิตติตั้งสกุล ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 16/10/2018 EV759678431TH
INV00000766 17/10/2018 ศตกมล วรกุล ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 18/10/2018 EV759688155TH
INV00000767 17/10/2018 สุรทิน สิทธิโชคศิริ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 18/10/2018 ED578286450TH
INV00000768 17/10/2018 นภา บัวเกตุ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 18/10/2018 ED578286463TH
INV00000769 17/10/2018 มงคล มุติมาลย์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 18/10/2018 EV759688147TH
INV00000770 18/10/2018 ว่าที่ ร.ต.เอกพล ท้าวอานนท์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 18/10/2018 SATU000997079
INV00000771 18/10/2018 INTERNATIONAL SCHOOL ASSOCIATION รอการชำระเงิน - - -
INV00000772 19/10/2018 ขนิษฐา สุขแสง รอการชำระเงิน - - -

*สามารถตรวจสอบ สถานะ EMS ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx