แจ้งสถานะ การจัดส่ง


เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

สถานะการชำระเงิน

สถานะการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง

ขนส่ง

EMS

ตรวจสอบพัสดุ

INV202100000125 03/05/2021 ณัฐสินี โรจน์ขจรนภาลัย ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 10/05/2021 Kerry CK84000010371 ตรวจสอบพัสดุ
INV202100000126 03/05/2021 Shehryar Ghazi ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 06/05/2021 Post Office ED781570891TH ตรวจสอบพัสดุ
INV202100000127 10/05/2021 วริศรา เวชจันทรฉาย ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 11/05/2021 Post Office ED781582705TH ตรวจสอบพัสดุ
INV202100000128 12/05/2021 กิตติธัช ทิพย์เที่ยงแท้ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 14/05/2021 Post Office ED781576381TH ตรวจสอบพัสดุ

*สามารถตรวจสอบ สถานะ EMS ได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx