แจ้งสถานะ การจัดส่ง


เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

สถานะการชำระเงิน

สถานะการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง

ขนส่ง

EMS

ตรวจสอบพัสดุ

INV00000833 28/11/2018 นางสาว เพ็ญนภา ช่วยวงศ์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 03/12/2018 Post Office EW026103152TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000834 28/11/2018 สุทธาทิพย์ อิทธิขจรรัตน์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 29/11/2018 Post Office ED621460644TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000835 30/11/2018 บริษัท เอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 03/12/2018 Post Office EV759831890TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000836 30/11/2018 Brian Burton ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 07/12/2018 Kerry SATUN00009185 ตรวจสอบพัสดุ
INV00000837 30/11/2018 วิลาวรรณ ธีวรากร ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 03/12/2018 Post Office EV759831909TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000838 01/12/2018 Pukaporn tantivejakul ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 08/12/2018 Post Office EW026133145TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000839 01/12/2018 Jareang Manop ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 04/12/2018 Kerry SATU001047593 ตรวจสอบพัสดุ
INV00000842 03/12/2018 เอกพงศ์ จรูญพรภักดี ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 04/12/2018 Post Office EV759832365TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000843 04/12/2018 แก้วตา สุขเกษม ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 10/12/2018 Post Office ED637904748TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000844 05/12/2018 นาคินทร์ ภุมมรานันท์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 08/12/2018 Post Office EW026133137TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000845 05/12/2018 นวสร ศักดารณรงค์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 10/12/2018 Post Office ED637904751TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000846 06/12/2018 อรุณี อุ่นชัยยา ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว - -
INV00000847 06/12/2018 วีรพล ไชยชมภู ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 08/12/2018 Post Office EW026133154TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000848 06/12/2018 ชัญญานุช เขียวคำรพ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 10/12/2018 Post Office ED637904765TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000849 07/12/2018 บริษัทเมกะ อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว - -
INV00000850 07/12/2018 สุริยา ศรีวิชัย ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว - -
INV00000851 07/12/2018 ณัฐฐพงษ์ จันทร์เรือง ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 10/12/2018 Post Office ED637904734TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000852 08/12/2018 Rungnapha Jaiman ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว - -
INV00000853 10/12/2018 สุริยา ศรีวิชัย ยกเลิกแล้ว - - -
INV00000854 10/12/2018 พิธาน พงศ์นุรักษ์ รอการชำระเงิน - - -
INV00000855 10/12/2018 วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง รอการชำระเงิน - - -

*สามารถตรวจสอบ สถานะ EMS ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx