แจ้งสถานะ การจัดส่ง


เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

สถานะการชำระเงิน

สถานะการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง

ขนส่ง

EMS

ตรวจสอบพัสดุ

INV00000913 06/02/2019 กชพรรณ พั่วพันธ์ศรี ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 11/02/2019 Post Office EW026005570TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000914 06/02/2019 บริษัท กู่หลิน โฟโมซ่า เทคโนโลยี จำกัด ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 08/02/2019 Post Office EW026000246TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000915 06/02/2019 Rungnapha Jaiman ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 08/02/2019 Post Office EW026000285TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000916 06/02/2019 ชลิตา ขวัญพุฒ ยกเลิกแล้ว - - -
INV00000917 07/02/2019 วาสินี คงนมนาน ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 12/02/2019 Post Office EW026181441TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000918 07/02/2019 นางปาณิสรา เรือง ยกเลิกแล้ว - - -
INV00000919 08/02/2019 คณาทิป หาญสุทธิสุนทร ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 08/02/2019 Post Office EW026004645TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000920 08/02/2019 อภิรดี สมสุข ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 11/02/2019 Post Office EW026005549TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000921 08/02/2019 อับดุลเลาะ เจะเฮง ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 11/02/2019 Post Office EW026005583TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000922 12/02/2019 ประนอม โอวาททัศนีย์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 13/02/2019 Post Office ED683169618TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000923 12/02/2019 Ron Clarkson ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 18/02/2019 Transport 6801902091820
INV00000924 13/02/2019 คุณอังคณา พิริยะอนนท์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 15/02/2019 Post Office EW026027442TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000925 13/02/2019 นาย พฤกษะ ธรรมรัตน์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 15/02/2019 Post Office EW026027439TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000926 14/02/2019 วรุโณทัย วรวะลัย ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 15/02/2019 Post Office EW026027411TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00000927 17/02/2019 พลวุฒิ ภาคสุวรรณ รอการชำระเงิน - - -
INV00000928 18/02/2019 Teepanan Preecha รอการชำระเงิน - - -
INV00000929 18/02/2019 วิชชุตา ลิมปณะวัสส์ ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -

*สามารถตรวจสอบ สถานะ EMS ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx