แจ้งสถานะ การจัดส่ง


เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

สถานะการชำระเงิน

สถานะการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง

ขนส่ง

EMS

ตรวจสอบพัสดุ

INV00001049 12/06/2019 คุณเบ๊นซ์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 13/06/2019 Post Office ED823856535TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001050 13/06/2019 ชุลีพร เชี่ยวเขตรวิทย์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 17/06/2019 Kerry SATU001201613 ตรวจสอบพัสดุ
INV00001051 14/06/2019 อัคคธนณัฏฐ เสมสันทัด ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 17/06/2019 Post Office ED883142669TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001052 17/06/2019 รัชนาท ชัยปิยะพร ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 18/06/2019 Post Office ED872969428TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001053 17/06/2019 บริษัท เฟรชมีท ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 21/06/2019 Post Office ED823887767TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001054 20/06/2019 ฟารีดะ มาศประสิทธิ์ ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 21/06/2019 Post Office ED823887775TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001055 21/06/2019 วีรพล ไชยชมภู ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 22/06/2019 Post Office ED912066012TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001056 22/06/2019 อัญพัชญ์ วรเมศร์ศรีกุล ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 24/06/2019 Post Office EF147405964TH ตรวจสอบพัสดุ
INV00001057 22/06/2019 ชาญชัย ปิยะภาณี รอการชำระเงิน - - -
INV00001058 23/06/2019 Ron Clarkson รอการชำระเงิน - - -
INV00001059 24/06/2019 บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด ชำระเงินแล้ว จัดส่งแล้ว 25/06/2019 Showroom DG ARTS
INV00001060 24/06/2019 โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ รอการชำระเงิน - - -
INV00001061 25/06/2019 นัท นวพง รอการชำระเงิน - - -
INV00001062 25/06/2019 Sirapat Yenchaiyasit รอการชำระเงิน - - -

*สามารถตรวจสอบ สถานะ EMS ได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx